Livart
  

Inspelning

    

Mixning

    

Mastering

    

Kunder

    

Studio

    

Aktuellt

    

Kontakt

  

Livart AB
Södra Kyrkvägen 6B
386 96 Färjestaden 

MixningNär en inspelning går över i mixläge tar vi hjälp av de bästa pluggarna. Redigering ingår ofta här och vi följer våra utarbetade steg genom mixprocessen för bästa resultat.

Mix är en konstart i sig, något vi älskar. Det musikaliska landskapet tar form med djup (reverb, delay), bredd (panorering), dynamik (kompressor, expander, gate etc) och omfång (equalizer).